Licenční ujednání

Vlastníkem autorských práv ke všem textům zveřejněných na tomto webu (pokud u nich není uvedený jiný autor) a k veškerým fotografiím, publikovaných pod záložkou „Krásy makrosvěta“ je moje maličkost, tedy Jaroslav Vrána.

S texty lze nakládat následujícím způsobem: Všechny na tomto webu zveřejněné povídky je možné neomezeně kopírovat do jiných zařízení, převádět je do jakýchkoliv elektronických formátů, sdílet je na sociálních sítích a tak podobně, ale vždy u nich musí být uvedeno jméno autora. Za stejné podmínky, tedy uvedení jména autora, si můžete povídky vytisknout a neomezeně je nechat kolovat mezi vašimi přáteli. Otištění jakékoliv povídky v knize nebo periodiku, tedy v tiskovině, která se nabízí za peníze, je ale možné jen na základě písemně vyhotovené licenční smlouvy.

Fotografie hmyzu a pavouků, jichž jsem autorem, opět můžete neomezeně kopírovat, sdílet nebo publikovat na svých internetových stránkách, ale opět vždy s uvedením jména autora. Zařazení do jakékoliv komerční tiskoviny je opět možné jen na základě písemně vyhotovené licenční smlouvy.

 

Vlastníkem autorských práv k veškerým ilustracím, které najdete na tomto webu, je František Lopour.

Vlastníkem autorských práv k veškerým fotografiím ke knize „Pozpátku kolem zeměkoule“ a k pasážím z této knihy jsou Kateřina Krejčová a Petr Ptáčník.

Jak ilustrace Františka Lopoura, tak fotografie a texty Kateřiny Krejčové a Petra Ptáčníka je možné jakýmkoliv způsobem užít jen se souhlasem jejich autorů, případně v souladu s písemně vyhotovenou licenční smlouvou.

 

Ještě bych rád dodal, že mě i ostatní autory vždy potěší jakýkoliv váš zájem o naše díla, a pokud je budete chtít jakýmkoliv způsobem užít, určitě najdeme cestu k dohodě.